(1)
Janakiraman, K.; Sathiyapriya, S.; Elakiya, S.; Prabu, D.; Mohan, M. R.; Bharathwaj, V. V.; Sindhu, R.; Dhamodhar, D. Effectiveness of Cryptolysis for the Treatment of Halitosis: A Systematic Review. IJMDES 2022, 1, 22-26.